شهرستان تربت جام

فارسی English Türkçe Italiano

شهرستان تربت جام از شهرستانهای تابع استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان، شهر تربت جام است.

شهرستان باخرز شهرستان فریمان شهرستان تایباد شهرستان زاوه شهرستان سرخس ولسوالی گلران ولسوالی کهسان شهرستان مشهد شهرستان خواف ولسوالی غوریان


Impressum