شهرستان درگز

العربية فارسی English Türkçe Italiano

شهرستان دَرگَز یکی از شهرستان استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. درگز که تا تهران ۱۱۵۰ و تا مشهد ۲۵۵ کیلومتر فاصله دارد از شمال به مرز ایران و ترکمنستان از مشرق و جنوب شرقی به مشهد از جنوب به چناران و از مغرب به قوچان محدود و مختصات آن ۳۷ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی است.

شهرستان قوچان شهرستان فاروج شهرستان چناران شهرستان کلات شهرستان شیروان شهرستان بینالود شهرستان نیشابور شهرستان فیروزه شهرستان خوشاب شهرستان مشهد


Impressum