Sedan (quận)

Русский Français English 中文 Српски / Srpski Català Deutsch 한국어 Italiano Slovenčina Čeština Lietuvių Polski Українська Tiếng Việt Euskara Nederlands Română 日本語 Español עברית

Quận Sedan là một quận của Pháp, nằm ở tỉnh Ardennes, ở vùng Grand Est. Quận này có 6 tổng và 79 xã.

Virton (huyện) Neufchâteau (huyện của Bỉ) Vouziers (quận) Briey (quận) Charleville-Mézières (quận) Verdun (quận) Dinant Arlon (huyện) Philippeville (huyện) Huyện Bastogne


Impressum