Kijany (województwo świętokrzyskie)

English Polski

Kijany – wieś sołecka w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Bejsce.

Brończyce (województwo świętokrzyskie) Morawiany Morawianki Ławy (województwo świętokrzyskie) Sędziszowice Rachwałowice Piotrowice (powiat proszowicki) Filipowice (powiat proszowicki) Przemyków Uściszowice


Impressum