Tijuana (đô thị)

Русский Svenska English Nederlands Română Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Magyar Euskara Galego Español

Tijuana là một đô thị thuộc bang Baja California, México. Năm 2005, dân số của đô thị này là 1410700 người.

Playas de Rosarito Tecate Quận San Diego, California Imperial County Mexicali (đô thị) Quận Cam Quận Riverside Đảo San Clemente Quận Los Angeles, California Naples


Impressum