Seal Beach, California

Français English 中文 Português Hrvatski Tiếng Việt Català Deutsch Türkçe Italiano Svenska فارسی Српски / Srpski العربية Polski 한국어 Suomi Euskara Nederlands Español עברית

Seal Beach là một thành phố duyên hải Thái Bình Dương, toạ lạc tại Tây Bắc hạt Orange (Quận Cam), tiểu bang California, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số 2010, thành phố có 24.168 dân, chỉ tăng thêm 11 người so với cuộc điều tra dân số năm 2000 (24.157 dân). Thành phố được thành lập ngày 25 tháng 10, năm 1915.

Sunset Beach Westminster Cypress, California Stanton, California Hawaiian Gardens Long Beach, California Huntington Beach, California Lakewood Signal Hill La Palma


Impressum