Stanton, California

Français English 中文 Português Hrvatski Tiếng Việt Català Deutsch Türkçe Italiano Svenska فارسی العربية Polski Српски / Srpski Euskara Nederlands Español

Stanton, California là một thành phố ở quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích 8,158km2. Stanton nằm ở phía tây quận Cam, California. Dân số là 38.186 tại điều tra dân số năm 2010, tăng từ 37.403 vào điều tra dân số năm 2000. Thành phố được thành lập vào năm 1956 và hoạt động theo hình thức chính quyền Hội đồng-quản lý, cung cấp đầy đủ các dịch vụ đô thị. Stanton giáp Cypress về phía tây, Anaheim ở phía bắc, và phía đông, và Garden Grove, phía đông và phía nam.

Cypress, California Garden Grove, California Westminster Buena Park, California Anaheim, California La Palma Hawaiian Gardens Seal Beach, California Cerritos, California Fountain Valley, California


Impressum