Granjeno, Texas

English Nederlands Português Hrvatski Tiếng Việt Italiano فارسی العربية Српски / Srpski Euskara Español

Granjeno là một thành phố thuộc quận Hidalgo, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 293 người.

Rio Bravo, Texas Hidalgo, Texas Mission, Texas Pharr McAllen, Texas Palmview, Texas Palmhurst, Texas San Juan, Texas Alton, Texas Penitas, Texas


Impressum