Eagle Pass, Texas

Français English Nederlands Português Hrvatski Tiếng Việt Català Deutsch Türkçe Italiano Svenska Slovenčina فارسی العربية Polski Српски / Srpski Euskara Español

Eagle Pass là một thành phố và là quận lỵ của quận Maverick, Texas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. 2 Dân số thành phố là 22.413 người theo điều tra dân số năm 2000.

Piedras Negras Spofford, Texas Crystal City, Texas Carrizo Springs, Texas Brackettville, Texas Asherton Big Wells, Texas Camp Wood, Texas Cotulla, Texas Dilley, Texas


Impressum