Nixon, Texas

English Nederlands Português Hrvatski Tiếng Việt Italiano فارسی العربية Српски / Srpski Euskara Español

Nixon là một thành phố thuộc quận Gonzales, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 2385 người.

Smiley, Texas Stockdale, Texas La Vernia, Texas Poth, Texas New Berlin, Texas Gonzales, Texas Yorktown, Texas Falls City, Texas Nordheim, Texas Floresville, Texas


Impressum