Greenville, Mississippi

Français English Nederlands Português Tiếng Việt Català Deutsch Türkçe Italiano Svenska فارسی العربية Polski Српски / Srpski Euskara 日本語 Español

Greenville là một thành phố quận lỵ quận Washington6 trong tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích km², dân số theo điều tra năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 41.633 người, dân số năm 2007 à 35.764 người. Greenville được đặt tên theo anh hùng chiến tranh cách mạng Mỹ Nathanael Greene.

Metcalfe, Mississippi Leland, Mississippi Arcola, Mississippi Lake Village Arkansas City, Arkansas Benoit, Mississippi Hollandale, Mississippi Shaw, Mississippi Indianola, Mississippi Eudora, Arkansas


Impressum