آلگورفا

Русский Français English 中文 Українська Português Norsk (Bokmål) Català Italiano Magyar فارسی العربية Polski Bahasa Melayu Euskara Nederlands Svenska Español

آلگورفا (به اسپانیایی: Algorfa) دهستانی در استان آلیکانتهٔ Spain است.

بنخوسار آلمورادی خاکارییا بنیخوفار دایا نوئوا فورمنترا دل سگورا رافال (دهستان) لوس مونتسینوس دایا ویخا رخالس


Impressum