Quận Boulder, Colorado

English 中文 Tiếng Việt Italiano Čeština العربية Euskara Eesti Español Русский Nederlands Português Norsk (Bokmål) Română Polski Français Deutsch Magyar فارسی 日本語 Српски / Srpski Svenska Українська

Quận Boulder là một quận đông dân thứ sáu trong số 64 quận của tiểu bang Colorado của Hoa Kỳ. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ ước tính rằng dân số quận là 282.304 vào năm 2006. Quận lỵ là thành phố Boulder6. Khu vực thống kê đô thị Boulder bao gồm quận Boulder.

City and County of Broomfield Quận Gilpin, Colorado Quận Weld, Colorado Denver County Quận Clear Creek, Colorado Quận Arapahoe, Colorado Quận Larimer, Colorado Quận Jefferson, Colorado Quận Grand, Colorado Quận Summit, Colorado


Impressum