Commerce City, Colorado

Français English 中文 Português Tiếng Việt Català Deutsch Türkçe Italiano Svenska فارسی العربية Polski 한국어 Српски / Srpski Euskara Nederlands Español

Commerce City là một thành phố thuộc quận Adams, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích km², dân số thời điểm năm 2005 theo ước tính của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 34.189 người2 Tại thời điểm ngày 1/7/2008, thành phố có dân số 42.473 người. Commerce City là ngoại ô phía bắc của Denver và hiện là đô thị đông đân thứ 20 của bang Colorado.

Brighton Commerce City Commerce City Commerce City Commerce City Commerce City Commerce City Commerce City Commerce City Commerce City


Impressum