Polastron, Gers

Русский Français English 中文 Svenska Português Tiếng Việt Català Italiano Magyar Slovenčina Polski Українська Euskara Nederlands Română Español

Polastron là một xã thuộc tỉnh Gers trong vùng Occitanie tây nam nước Pháp. Xã này có độ cao trung bình 192 mét trên mực nước biển.

Saint-Martin-Gimois Tirent-Pontéjac Saint-Soulan Saint-André, Gers Mongausy Aurimont Bézéril Montamat Bédéchan Boulaur


Impressum