Kirby, Texas

English Nederlands Português Hrvatski Tiếng Việt Italiano فارسی العربية Español Српски / Srpski Euskara Polski

Kirby là một thành phố thuộc quận Bexar, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 8000 người.

Windcrest, Texas Terrell Hills, Texas Alamo Heights, Texas China Grove, Texas Converse, Texas Olmos Park, Texas Live Oak, Texas Universal City, Texas Castle Hills, Texas Selma, Texas


Impressum