Sauk Rapids, Minnesota

Русский English Nederlands Português Tiếng Việt Català Deutsch Türkçe Italiano فارسی العربية Polski Українська Српски / Srpski Euskara Español

Sauk Rapids, Minnesota là một thành phố nằm ở quận Benton thuộc tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích 12,5  km² với diện tích mặt nước là 0,6  km², dân số theo ước tính năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 10.213 người.

Sartell, Minnesota St. Stephen, Minnesota St. Cloud, Minnesota Waite Park, Minnesota Rice, Minnesota St. Joseph, Minnesota St. Augusta, Minnesota Foley, Minnesota Gilman, Minnesota Rockville, Minnesota


Impressum