Fridley, Minnesota

Русский Français English Nederlands Українська Português فارسی Tiếng Việt Català Deutsch Türkçe Italiano Svenska Euskara العربية Polski 한국어 Српски / Srpski Čeština Español

Fridley, Minnesota là một thành phố nằm ở quận thuộc tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích km2, dân số theo ước tính năm 2008 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là người.

Hilltop, Minnesota Columbia Heights, Minnesota New Brighton, Minnesota Spring Lake Park, Minnesota Mounds View, Minnesota Brooklyn Center, Minnesota St. Anthony, Minnesota Arden Hills, Minnesota Brooklyn Park, Minnesota Robbinsdale, Minnesota


Impressum