Northfield, Minnesota

Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Català Deutsch Türkçe Italiano Svenska فارسی العربية Polski Українська Српски / Srpski Euskara Nederlands 日本語 Español

Northfield, Minnesota là một thành phố nằm ở các quận Dakota và Rice thuộc tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích 18,2  km² với diện tích mặt nước là 0,1  km², dân số theo ước tính năm 2009 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 19.657 người.

Dundas, Minnesota Dennison, Minnesota Randolph, Minnesota Nerstrand, Minnesota Faribault, Minnesota Lonsdale, Minnesota Hampton, Minnesota Elko New Market, Minnesota Cannon Falls Farmington, Minnesota


Impressum