Turnhout (huyện)

Русский Français English Nederlands Português Tiếng Việt Deutsch Svenska Italiano فارسی Lietuvių Eesti Magyar 中文 Español

Huyện Turnhout (tiếng Hà Lan: Arrondissement Turnhout; tiếng Pháp: Arrondissement de Turnhout) là một trong ba huyện hành chính ở tỉnh Antwerp, Bỉ. Huyện này vừa là huyện hành chính và huyện tư pháp. Lãnh thổ của huyện tư pháp Turnhout trùng với lãnh thổ của huyện hành chính Turnhout.

Antwerp (huyện) Metropoolregio Eindhoven Mechelen (huyện) Maaseik (huyện) Hasselt (huyện) Leuven (huyện) Tongeren (huyện) Brussels-Thủ đô (huyện) Waremme (huyện) Nivelle (huyện)


Impressum