Retie

Français English 中文 Română Português Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Svenska Slovenčina فارسی Polski Euskara Eesti Nederlands Español

Retie là một đô thị ở tỉnh Antwerp. Thị trấn này chỉ gồm thị trấn Retie proper. Tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2006, Retie có dân số 10.321 người. Tổng diện tích là 48,39 km² với mật độ dân số là 213 người trên mỗi km².

Dessel Oud-Turnhout Mol, Antwerpen Kasterlee Arendonk Geel Turnhout Balen Reusel-De Mierden Vosselaar


Impressum