Son en Breugel

Français English Nederlands Română Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Dansk فارسی العربية Polski Bahasa Melayu Euskara Svenska Galego Español

Son en Breugel là một thành phố Hà Lan. Thành phố nằm trong tỉnh Noord-Brabant. Thành phố Son en Breugel có dân số 15.204 người (1/6/20050, diện tích 26,67 km², trong đó có 0,28 km² mặt nước. Các làng Son và Breugel được thành lập giữa thế kỷ 12 và 14. Các làng đã phát triển nhanh chóng, khoảng 300 hộ gia đình (150) được báo cáo ở cả hai làng vào thế kỷ thứ 15. Tuy nhiên, cả Son và Breugel bị ảnh hưởng nặng nề trong chiến tranh Tám mươi năm, và số hộ gia đình đã giảm xuống còn 140 (với tổng cộng 600 - 800 cư dân). Tuy nhiên, cả hai làng đã có thể hồi phục.

Nuenen, Gerwen en Nederwetten Best Meierijstad Eindhoven Laarbeek Geldrop-Mierlo Helmond Oirschot Veldhoven Boxtel


Impressum