دولو (کومونه)

Русский Français English Nederlands Română Português فارسی Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Magyar Euskara Українська Polski Bahasa Melayu Српски / Srpski Čeština Galego 日本語 Español

دولو (به ایتالیایی: Dolo) یک کومونه در ایتالیا است که در استان ونیز واقع شده‌است.[۱]

فیسو دآرتیکو استرا کامپونوگارا فوسو پیانیجا ویگونووو میرانو میرا (ونتو) Spinea کامپانیا لوپیا


Impressum