روکیتسانی

Русский Français English 中文 Português Tiếng Việt Deutsch Italiano Magyar Slovenčina فارسی Lietuvių العربية Polski Bahasa Melayu Српски / Srpski Čeština Nederlands Svenska Español

روکیتسانی {{به چکی| Rokycany) یک شهرک، شهرستان دارای شهرک سابقاً روستا و شهرستان جمهوری چک در جمهوری چک است که در ناحیه روکیتسانی واقع شده‌است.[۱] روکیتسانی ۱۴٬۰۳۱ نفر جمعیت دارد.

موکرووشه راکووا (ناحیه روکیتسانی) کامننی ویزد (ناحیه روکیتسانی) کلاباوا ایپوویتسه لهوتا (ناحیه پلزن-تسیتی) وسلا (ناحیه روکیتسانی) لیتوهلاوی تیماکو Nevid


Impressum