شهرستان تابور

Русский Français English Nederlands Українська Norsk (Bokmål) Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Magyar Slovenčina فارسی Lietuvių العربية Bahasa Melayu Српски / Srpski Čeština Svenska Polski

منطقه تابور (به لاتین: Tábor District) یک سکونتگاه مسکونی در جمهوری چک است که در منطقه بوهمی جنوبی واقع شده‌است.[۱]

Veselí nad Lužnicí زویروتیتسه ملادا ووژیتسه خووستنیک خوتووینی ییستبنیتسه Mlýny اوپارانی پلانا ناد لوژنیتسی نووا وس و خینووا رادنین هلاواتتسه (منطقه تابور) خوتیمیتسه مالشیتسه خینوو میسلکوویتسه نمیشل سمیلووی هوری سکوپیتتسه راتیبورسکه هوری رپتش سوبیسلاو پوهنانی سزیمووو وستی Radětice رادیموویتسه و ژلتشه پویبوکی نادییکوو کاتوف (منطقه تابور) بودیسلاف (منطقه تابور) دراژیتسه (منطقه تابور) دراژیتشکی پساروو بتشیتسه (منطقه تابور) دیرنا دوبرونیتسه و بخینی دولنی هوریتسه دراخوو براداتشوو برزنیتسه (منطقه تابور) دلووها لهوتا (منطقه تابور) توروک تابور بخینی بورکوویتسه Vlčeves نووا وس و ملاده ووژیتسه Zhoř u Mladé Vožice هاشکووتسووا لهوتا لیبیییتسه لوم (منطقه تابور) تربییتس سورابوو تشرنیشوویتسه دراهوو درهوویتسه بالکووا لهوتا رادیموویتسه و تابورا مزیریتشی (منطقه تابور) سوینی (منطقه تابور) سودومیریتسه و تابورا Vilice هودیتین سلاپسکو زاهوری (منطقه تابور) Zadní Střítež Žíšov سدلتشکو و سوبیسلاوی کوماروف (منطقه تابور) Zlukov شبیروو توتشاپی (منطقه تابور) Ústrašice ریپتس سودومیریتسه و بخینی ستادلتس زالشی (منطقه تابور) رمیتشوو رودنا پوهنانتس Zhoř u Tábora ناساورکی (منطقه تابور) هلاسیوو بیلتش (منطقه تابور) یدلانی کوشین خربونین کرتوو سکریخوف و مالشیتس کراتوشیتسه هودونیتسه (منطقه تابور) ماژیتسه وال (منطقه تابور) وودیتسه (منطقه تابور) ژلتش (منطقه تابور) ولاستیبور (منطقه تابور) ولکوف (منطقه تابور) دولنی هراخوویتسه وستسه (منطقه تابور) بوروتین (منطقه تابور) سکالیتسه (منطقه تابور) کلنوویتسه (منطقه تابور) سلاپی (منطقه تابور) مزنا (منطقه تابور) روودنا پرهوروو اولدریخوف (منطقه تابور) رادکوف (منطقه تابور) راتایه (منطقه تابور) کوشیتسه (منطقه تابور)
شهرستان پلهرژیموف شهرستان پیسک شهرستان بنشوف شهرستان چسکه بودیوویتسه شهرستان ییندرژیخوف هرادتس شهرستان پرژیبرام شهرستان کوتنا هورا شهرستان چسکی کروملوف شهرستان برون شهرستان پراگ-غرب


Impressum