شهرستان بنشوف

Русский Français English Nederlands Українська Português Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Magyar Slovenčina فارسی Lietuvių العربية Bahasa Melayu Српски / Srpski Čeština Svenska Polski

ناحیهٔ بنشوو (به چکی: Benešov District) یک ناحیه در جمهوری چک است که در منطقه بوهمی مرکزی واقع شده‌است.[۱] ناحیهٔ بنشوو ۱٬۴۷۴٫۶۹ کیلومتر مربع مساحت و ۹۲٬۰۸۴ نفر جمعیت دارد.

یانکوف (ناحیه بنشوف) خلوم (ناحیه بنشوف) تهوف (ناحیه بنشوف) منیخوویتسه (ناحیه بنشوف) بوروونیتسه (ناحیه بنشوف) تربشیک (منطقه بنشوف) برنارتیتسه (ناحیه بنشوف) زویستوو کامبرک Zdislavice Vrchotovy Janovice Votice کلادروبی (ناحیه بنشوف) هرادیشتی (ناحیه بنشوف) خلبی (ناحیه بنشوف) پوریتشی ناد سازاوو پوستوپیتسه Xaverov Vlašim ولیش (ناحیه بنشوف) Týnec nad Sázavou تیخونیتسه Trhový Štěpánov پاولوویتسه (ناحیه بنشوف) کونوویتسه پیشلی کریوسوودوو لیبژ خاروویتسه کرهانیتسه ریموویتسه کوزمیتسه (ناحیه بنشوف) دیکانوویتسه کرنانی دونیتسه تیسم کوندراتس خوراتیتسه کبلوف Vodslivy تپلیشوویتسه سترزیمیر بیلکوویتسه سوبیهردی سمیلکوو پرستاولکی و تشرتشان ستودنی پراوونین رابینی پساره سووتیتسه خوتیشانی لوونوویتسه پود بلانیکم بلاژیوویتسه سنیت لوکت (ناحیه بنشوف) مراتش سترویتیتسه ستراننی نسپکی اوستردک یشتیتسه ناتشرادتس پترووپیم سلووینیتسه نوکلوو لیتیخوویتسه Chocerady دراهنوویتسه راتمیریتسه Miličín نوستوپوو شتییوویتسه نتووریتسه مزنو لشتینی تستیبور (ناحیه بنشوف) میرتیتسه (ناحیه بنشوف) وراتسوویتسه (ناحیه بنشوف) مارشوویتسه (ناحیه بنشوف) سازاوا (ناحیه بنشوف) لشانی (ناحیه بنشوف) اوستروف (ناحیه بنشوف) دیویشوو تشاکوف (ناحیه بنشوف) بیستریتسه (ناحیه بنشوف) ویسوکی ویزد (ناحیه بنشوف) بنشوف دولنی کرالوویتسه هرمانیتشکی تشختیتسه تشرتشانی تشتیرکولی هولیتسه هویزدونیتسه تشرونی ویزد (ناحیه بنشوف) تشسکی شترنبرک Vojkov خراشسانی (ناحیه بنشوف) ورانوف (ناحیه بنشوف) Křečovice یاوورنیک (ناحیه بنشوف) اولبراموویتسه (ناحیه بنشوف) خملنا بوکووانی (ناحیه بنشوف) رهنیتسه وشخلاپی (ناحیه بنشوف) تومیتسه (ناحیه بنشوف) Popovice Václavice خلیستوف (ناحیه بنشوف) ستروهاروف (ناحیه بنشوف) رادوشوویتسه (ناحیه بنشوف) راتایه (ناحیه بنشوف)
شهرستان کوتنا هورا شهرستان تابور شهرستان پلهرژیموف شهرستان کولین شهرستان پراگ-شرق شهرستان پرژیبرام okres Hlavní město Praha شهرستان پراگ-غرب شهرستان هاولیچکوف برود شهرستان پیسک


Impressum