ترانسدانوبیا

Русский English Nederlands Hrvatski Deutsch Italiano Română Српски / Srpski Türkçe Svenska Magyar Slovenčina فارسی Español Українська Eesti Čeština Suomi Français Polski עברית

بورگن‌لاند Közép-Magyarország استان ترناوا استان نیترا استان براتیسلاوا وین اشتایرمارک نیدراسترایش استان بانسکا بیستریتسا استان ترنچین


Impressum