شهرستان برنو-ونکوو

Русский Français English Nederlands Українська Português Tiếng Việt Català Deutsch Italiano Magyar Slovenčina فارسی Lietuvių العربية Bahasa Melayu Српски / Srpski Čeština Svenska Polski

ناحیهٔ برنو-تسوونتری (به لاتین: Brno-Country District) یک ناحیه در جمهوری چک است که در منطقه موراویای جنوبی واقع شده‌است.[۱] ناحیهٔ برنو-تسوونتری ۱٬۴۹۸٫۹۵ کیلومتر مربع مساحت و ۱۸۹٬۲۲۳ نفر جمعیت دارد.

نیمتشیتشکی (ناحیه برنو-تسوونتری) اوپاتوویتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) نبوویدی (ناحیه برنو-تسوونتری) هووزدتس (ناحیه برنو-تسوونتری) هرادتشانی (ناحیه برنو-تسوونتری) کوبیلنیتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) کانیتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) نووا وس (ناحیه برنو-تسوونتری) لدتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) لاژانکی (ناحیه برنو-تسوونتری) مدلوف (ناحیه برنو-تسوونتری) پودولی (ناحیه برنو-تسوونتری) اورخوف (ناحیه برنو-تسوونتری) سترلیتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) وشخوویتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) Zbýšov براتتشیتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) وویکوویتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) هایانی (ناحیه برنو-تسوونتری) دراسوف (ناحیه برنو-تسوونتری) تلنیتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) پاسوهلاوکی اودروویتسه موراوسکه کنینیتسه ربشوویتسه مووتنیتسه نسواتشیلکا نسلوویتسه اومیتسه اوخوز و برنا پراتسه (جمهوری چک) پریسنوتیتسه موراوسکه برانیتسه پریبیسلاویتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) رایهراد پراولوو Prštice پریبرام نا موراوی پوزوریتسه اوسلاوانی اوستوپوویتسه اوستروواتشیتسه هروشووانی و برنا هوستینیتسه مالهوستوویتسه ایوانتشیتسه لیتوستروو Kuřim خودتشیتسه کتکوویتسه ییریکوویتسه هولاسیتسه کوپاروویتسه هلینا کراتوخویلکا کووالوویتسه لومنیتشکا (ناحیه برنو-تسوونتری) نووه برانیتسه لسنی هلوبوکه مالشوویتسه للکوویتسه مودریتسه مینین Žatčany زبراسلاف (ناحیه برنو-تسوونتری) لوکووانی Trboušany Zálesná Zhoř Zastávka Vysoké Popovice Zakřany Žabčice Veverské Knínice Viničné Šumice تشوتشیتسه تشسکا Vohančice هرولتیتسه نوسیسلاو بیلوویتسه ناد سویتاووو بیسکووپکی (ناحیه برنو-تسوونتری) دبلین دولنی کوونیتسه تشبین ییناتشوویتسه یاوورک بلاژوویتسه بلوتشینا برانیشکوو رودکا (ناحیه برنو-تسوونتری) ریتسمانیتسه سوبوتوویتسه سوکولنیتسه سیلووکی ولتیک سیویتسه سیروویتسه Veverská Bítýška روزدرویوویتسه رایهرادیتسه سنتیتسه تیشنوو Troubsko تواروژنا (ناحیه برنو-تسوونتری) Újezd u Brna Újezd u Rosic Unkovice Úsuší Železné Želešice شرکوویتسه تتتشیتسه تیشانی پرنشتینسکه یسترابی دووبراونیک دراهونین لوبنه کوریمسکه یسترابی ریکونین رویتین Kaly هورنی لووتشکی نیهوو دولنی لووتشکی تشرنویر کوریمسکا نووا وس کریژینکوو Žďárec لودینیتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) Vratislávka Vlasatice تیشنووسکا نووا وس Židlochovice ایوان (ناحیه برنو-تسوونتری) ورانوویتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) پریبیتسه برانیشوویتسه کاتوف (ناحیه برنو-تسوونتری) سنورادی بوراتش (جمهوری چک) بوروونیک شومیتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) Troskotovice پونیتوویتسه اوتماروو Újezd u Tišnova تسورتشوویتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) سکرییه (ناحیه برنو-تسوونتری) پردکلاشتری اوسیکی اوخوز و تیشنووا بوکوویتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) هلوبوکه دووری بابیتسه ناد سویتاووو بابیتسه و روسیتس بیلتش (ناحیه برنو-تسوونتری) بروموو سترهاره سینالوو اونین (ناحیه برنو-تسوونتری) راشوو ریتشکی (ناحیه برنو-تسوونتری) اولشی (ناحیه برنو-تسوونتری) پوهورلیتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) ندویدیتسه سکالیتشکا (ناحیه برنو-تسوونتری) پوپوویتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) سواتوسلاف (ناحیه برنو-تسوونتری) شتیپانوویتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) روسیتسه ورانوف (ناحیه برنو-تسوونتری) شلاپانیتسه دوماشوو برزینا (ناحیه فورمر تیشنوف) میلتشانی مارشوو نلپتش-ژرنووکا موراوانی (ناحیه برنو-تسوونتری) موکرا-هوراکوو برزینا (ناحیه فورمر بلانسکو) لومنیتسه (ناحیه برنو-تسوونتری) زهور (ناحیه برنو-تسوونتری) روهوزتس (ناحیه برنو-تسوونتری) رادوستیتسه پوپووکی (ناحیه برنو-تسوونتری) ستانوویشتی Říčany
شهرستان برنو-میستو منطقه تربیچ شهرستان بلانسکو شهرستان ژدار ناد سازاوو شهرستان زنویمو شهرستان برژتسلاو شهرستان ویشکوف شهرستان پروستییوف شهرستان هودونین شهرستان سویتاوی


Impressum