شهرستان فریدک-میستک

English Tiếng Việt Català Italiano العربية Čeština Español Русский Nederlands Português Lietuvių Română Polski Français Bahasa Melayu Deutsch Magyar فارسی Српски / Srpski Svenska Slovenčina Українська

ناحیهٔ فریدک-میستک (به چکی: Frýdek-Místek District) یک ناحیه در جمهوری چک است که در منطقه موراوی-سیلزی واقع شده‌است.[۱] ناحیهٔ فریدک-میستک ۱٬۲۰۸٫۴۹ کیلومتر مربع مساحت و ۲۰۹٬۳۲۶ نفر جمعیت دارد.

ترژینتس موراوکا (ناحیه فریدک-میستک) کونتشیتسه پود اوندرینیکم پیسک (ناحیه فریدک-میستک) ترنویتس پرژنو (ناحیه فریدک-میستک) پالکوویتسه پاسکوو لوتشینا (ناحیه فریدک-میستک) موستی و یابلونکووا کوزلوویتسه (ناحیه فریدک-میستک) Krmelín لهوتکا (ناحیه فریدک-میستک) یابلونکوو کانوویتسه (ناحیه فریدک-میستک) هنوینیک هرتشاوا فریتشوویتسه فریدلانت ناد اوستراویتسی دوبرا (ناحیه فریدک-میستک) دولنی دوماسلاویتسه بیستریتسه (ناحیه فریدک-میستک) تشلادنا بروشپرک بروزوویتسه باشکا (ناحیه فریدک-میستک) بیلا (ناحیه فریدک-میستک) روپیتسه Žermanice پراژمو رپیشتی سویادنوو هورنی توشانوویتسه رکا سمیلوویتسه (ناحیه فریدک-میستک) ستریتژ (ناحیه فریدک-میستک) هورنی دوماسلاویتسه Vyšní Lhoty Žabeň ناوسی وندرین کراسنا (ناحیه فریدک-میستک) راشکوویتسه متیلوویتسه هرادک (ناحیه فریدک-میستک) Vělopolí پستروژی ستاریتش ستاره میستو (ناحیه فریدک-میستک) دوبراتیتسه نیژنی لهوتی نوشوویتسه Pazderna وویکوویتسه (ناحیه فریدک-میستک) مالنوویتسه دولنی توشانوویتسه میلیکوف (ناحیه فریدک-میستک) کوشاریسکا بوکووتس (ناحیه فریدک-میستک) بوتسانوویتسه Nýdek کومورنی لهوتکا دولنی لومنا هورنی لومنا اوستراویتسه هوکوالدی سدلیشتی (ناحیه فریدک-میستک) ستاره هامری یانوویتسه پیستشنا (ناحیه فریدک-میستک) سوبیشوویتسه فریدک-میستک
گمینا گولشوو Cieszyn Ustroń گمینا خاژلاخ گمینا ایستبنا Wisła گمینا دنبوویتس (استان سیلسیان) شهرستان کاروینا گمینا سکوچوو گمینا برننا


Impressum