شهرستان ووتس‌واوک

Русский Français English Nederlands Português Tiếng Việt Deutsch Italiano Slovenčina فارسی Lietuvių Español Українська Čeština Polski

شهرستان ووتس‌واوک (به لهستانی: Włocławek County) یک شهرستان در لهستان است که در استان کویافسکو-پومورسکی واقع شده‌است.[۱]

ووتس‌واوک شهرستان راجیوف شهرستان لیپنو شهرستان آلکساندروف شهرستان گوستنگن شهرستان کووو شهرستان کوتنو پوتسک، استان ماسوویان شهرستان ونچتسا شهرستان شرپتس


Impressum