Takvam holdeplass
Holdeplassen betjente regiontrafikken mellom Bergen – Voss – Myrdal frem til 9. desember 2012, da persontrafikken på holdeplassen ble nedlagt. Takvam holdeplass var såpass liten at selv ikke de fleste lokaltog stoppet der. Stasjonen ble betjent fra mandag til fredag av to tog mot Bergen om morgenen, og to om ettermiddagen på vei mot Voss stasjon.

Impressum