Ode mne pak odstup to, abych se chlubil, leč v Kříži našeho Pána Ježíše Krista... Galat


ode mne pak odstup to, abych se chlubil, leč v Kříži našeho Pána Ježíše Krista... Galat


Impressum