Pomnik księcia Gedymina, dziadka Władyslawa Jagiełły, w głebi widoczna dzwonnica kadedry św. Stanisława w Wilnie (Litwa)


Pomnik księcia Gedymina, dziadka Władyslawa Jagiełły, w głebi widoczna dzwonnica kadedry św. Stanisława w Wilnie (Litwa)


Impressum