Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi, öğrenci yurtları. ve Hıdırlık Tepe . Gece.


 Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi, öğrenci yurtları. ve Hıdırlık Tepe . Gece.


Impressum