Kríž sv. misie pri kostole


Kríž sv. misie pri kostole


Impressum