Starý kríž z roku 1869 v Staškove


Starý kríž z roku 1869 v Staškove


Impressum