Gamla Storgatan/Landsvägen norrut. Till höger är Norra Timmerösidans Trasbygge. I detta blickfång var gatan tidigare kantad av arbetarebostäder rakt fram i bild.


Gamla Storgatan/Landsvägen norrut. Till höger är Norra Timmerösidans Trasbygge. I detta blickfång var gatan tidigare kantad av arbetarebostäder rakt fram i bild.


Impressum