'Hotellabacken'. Landsvägen/Storgatan västerut. Till höger är bolagets handelsbod från 1885 och nedanför den skymtar brukskontoret (1862). Mitt för brukskontoret, på landsvägens vänstra sida, ligger det övre valsverket (denna form från 1882).


'Hotellabacken'. Landsvägen/Storgatan västerut. Till höger är bolagets handelsbod från 1885 och nedanför den skymtar brukskontoret (1862). Mitt för brukskontoret, på landsvägens vänstra sida, ligger det övre valsverket (denna form från 1882).


Impressum