Arī Piebalgas stacijā bijis pievadceļš - laikam uz noliktavām, no kurām arī vairs nekas nav atlicis


Arī Piebalgas stacijā bijis pievadceļš - laikam uz noliktavām, no kurām arī vairs nekas nav atlicis


Impressum