Norviliškės - už kelių metrų iš Baltarusijos / Narwiliszki - kilka metrów od Białorusi / Нарвілішкі - у некалькіх метрах ад Беларусі


Norviliškės - už kelių metrų iš Baltarusijos / Narwiliszki - kilka metrów od Białorusi / Нарвілішкі - у некалькіх метрах ад Беларусі


Impressum