Τμήμα της πόλης του Μόσταρ με τον ποταμό Νερέτβα να την διασχίζει.-part of the city of Mostar by Neretva River to the crossing.


Τμήμα της πόλης του Μόσταρ με τον ποταμό Νερέτβα να την διασχίζει.-part of the city of Mostar by Neretva River to the crossing.


Impressum