Veliki Lovrečan (slika 2008.g.): polaganje vijenca i paljenje sviječa kod stratišta Križara na Dan mrtvih


Veliki Lovrečan (slika 2008.g.): polaganje vijenca i paljenje sviječa kod stratišta Križara na Dan mrtvih


Impressum