Huda jama 10-03-2009.leta, podpredsednik g.Anton Žitmik in predsednik g.Franc Perme: Društvo za ureditev zamolčanih grobov


Huda jama 10-03-2009.leta, podpredsednik g.Anton Žitmik in predsednik g.Franc Perme: Društvo za ureditev zamolčanih grobov


Impressum