1974 Peking, Tiananmen-Platz; 1974 Beijing, Tianan Square;


1974 Peking, Tiananmen-Platz; 1974 Beijing, Tianan Square;


Impressum