Cerkiew w Muszynie- Złockiem z końca XVI w.


Cerkiew w Muszynie- Złockiem z końca XVI w.


Impressum