View from KhardungLa, Ladakh (Photo : Mrs Mita Ghosh)


View from KhardungLa, Ladakh (Photo : Mrs Mita Ghosh)


Impressum