Vasil'evskoye, Voskreseniya Christova (Christ's Resurrection) temple


Vasil'evskoye, Voskreseniya Christova (Christ's Resurrection) temple


Impressum