Ορεινή λιμνούλα στο οροπέδιο Ζαχαράκη.


Ορεινή λιμνούλα στο οροπέδιο Ζαχαράκη.


Impressum