Вид с холма на Днестровский лиман.


Вид с холма на Днестровский лиман.


Impressum