Voskopoje, fosta metropolă a aromânilor, MOSCOPOLE. Acum e un banal sat în munți, cu sate risipite printre dealuri și arbuști. S-au păstrat 5 biserici care făceau gloria acestui loc, cîndva prosper, bogat și puternic. Amintirea lui ține de legendă! Acest o


Voskopoje, fosta metropolă a aromânilor, MOSCOPOLE. Acum e un banal sat în munți, cu sate risipite printre dealuri și arbuști. S-au păstrat 5 biserici care făceau gloria acestui loc, cîndva prosper, bogat și puternic. Amintirea lui ține de legendă! Acest o


Impressum